28.07.2010, 15:44

Nadchodzi era elektronicznego raportowania

Na początku lipca tego roku Centrum Obsługi KPRM ogłosiło, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta na zakup systemu przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną do Monitora Polskie B. Oznacza to, że powstanie, długo wyczekiwana przez przedsiębiorców elektroniczna sprawozdawczość XBRL  do COKPRM. Ma być łatwiej, szybciej i rzetelniej.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B mają przedsiębiorstwa wymienione w art. 64. pkt. 1. Są to m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, spółki akcyjne oraz przedsiębiorstwa spełniające odpowiednie kryteria wymienione w Ustawie.

Obowiązku tego nikt nie podważa. Jednakże duże zastrzeżenia budzi jego dotychczasowa procedura. Powoduje ona wysokie obciążenia zarówno po stronie przedsiębiorstw jak i CO KPRM. Najpierw przedsiębiorstwo musi wydrukować swoje sprawozdania finansowe i przesłać je pocztą do CO KPRM. Tam jest ono ponownie przepisywane do komputera, a następnie ... drukowane jako część Monitora Polskiego B.

Ta bezcelowa procedura tylko wydłuża czas przekazywania dokumentu, a przy tym generuje wysokie koszty zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i Centrum Obsługi KPRM. Dodatkowo wersja papierowa sprawozdań nie dość, że nie gwarantuje ich rzetelności to jeszcze samo przepisywanie zwiększa prawdopodobieństwo powstania błędów. Na tym cierpią późniejsi odbiorcy sprawozdań.

Jednak jest duża szansa, że powyższa sytuacja zostanie zmieniona.

Już od dłuższego czasu Centrum Obsługi KPRM prowadziło prace nad elektronizacją procesu dostarczania sprawozdań finansowych. Posłużyć temu ma technologia XBRL. Pozwala ona na bezpośrednie przesyłanie raportów finansowych z oprogramowania używanego przez przedsiębiorstwa do systemu odbiorcy instytucjonalnego. Co więcej, jej wykorzystywanie jest bezpłatne, a wbudowane w nią mechanizmy potrafią weryfikować informacje zawarte w raportach pod względem ich poprawności.

Postępowanie przetargowe na stworzenie systemu  przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną rozpoczęto jesienią 2008 roku. Przez ponad pół roku prace stały w miejscu. Pojawiły się problemy merytoryczne związane z uściśleniem wymogów technicznych. Z pomocą przyszło Stowarzyszenie XBRL Polska (www.xbrl-pl.org). Od listopada 2009 roku wsparło ono merytorycznie CO KPRM w kwestiach technicznych. Dzisiaj mamy tego rezultat: dwa tygodnie temu na oficjalnej stronie CO KPRM pojawiła się informacja, że wybrana została najkorzystniejsza oferta na stworzenie tego systemu. Czy to oznacza, że będzie teraz łatwiej? Tak. Pytanie tylko, kiedy system ten zostanie uruchomiony.

Wdrożenie nowego systemu, opartego na XBRL, będzie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstw. Nie będą one już musiały drukować i dostarczać wydrukowanego sprawozdania, lecz będą mogły je przesłać bezpośrednio z komputera. Dzięki temu skróci się czas niezbędny na przygotowanie dokumentu. Ponadto podniesie się jakość sprawozdania, poprzez wykorzystanie wbudowanych mechanizmów kontroli poprawności. To realne odciążenie dla firm funkcjonujących w Polsce.

Stowarzyszenie „XBRL Polska" jest organizacją non-profit zrzeszającą podmioty prawne zainteresowane rozwojem standardu XBRL w Polsce. Stowarzyszenie jest członkiem ogólnoświatowego konsorcjum XBRL International,  gdzie posiada status jurysdykcji tymczasowej.

 

Adam Walaszek

Stowarzyszenie XBRL Polska